• MIND Naasten Centraal Anders / tip

Hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte
SIRE-campagne om het taboe op psychisch ziek zijn onder de aandacht te brengen
Hier kunnen familie, collega’s of vrienden van hen die aan een psychische aandoening lijden vragen stellen over hoe zij het beste met deze situatie kunnen omgaan. Het blijkt namelijk dat veel Nederlanders moeite hebben om normaal om te gaan met mensen die een psychische aandoening hebben, zoals een depressie, psychose of burn-out.

De hulplijn is van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur en van 18.00 uur tot  21.00 uur te bereiken via telefoonnummer 0900-0727.

Onderwerpen